Mетеорологични станции

Метеорологична станция ULTIMETER 2100

ULTIMETER 2100

Метеорологичната станция е с производител Пийт Брос, САЩ.


Метеорологична станция ULTIMETER 2100
измервани параметри
Данни Режими Точност
Вятър Скорост: 0 до76 m/s
0 до 274 km/h
0 до 148 knots
Посока: в градуси
± 0,9 m/s
± 3,2 km/h
± 1,7 knots
± 5%
Температура Външна: - 48 до 66°C
Стайна: 0 до 43°C
С отчитане на вятъра: -101 до 37°C
± 0,5°C
± 0,5°C
± 0,5°C
Относителна влажност Външна: 0-99 %
Стайна: 0-98 %
± 4 %
± 4 %
Атмосферно налягяне 965 до 1075 hPa ± 1.7 hPa

Забележка: Станцията има включена функция „аларма“ за различни параметри

Контролен блок с кабели и съединителна кутия

Автоматично записване на данните в компютър

Цена: 1700 лв.

Ултразвукова метеостанция AIRMAR PB100

AIRMAR PB100

Функции:

Цена: 4000 — 4600  лв. (в зависимост от дължината на съединителния кабел и NMEA — портовете)

Vaisala WMT50 ултразвуков ветрови сензор

Vaisala WMT50

Характеристики:

Цена: 5750 лв.

Vaisala WXT510

Vaisala WXT510

Vaisala WXT510 метеорологичен  сензор с отопление, NexSens метеорологичен VIC софтуер, 30 m. PC кабел и 12 V захранване

Цена: 8900 лв.


Нагоре